Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.
Paul Claudel

Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety.
Ludwik van Beethoven

Szczęśliwy ten, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.
Fryderyk Chopin

Muzyka współczesna to pustynia, na której gdzieniegdzie można znaleźć wyplute pestki daktyli.
Pablo Casals (1876 - 1973)

Nasza muzyka jest zdolna wywołać chwiejność emocjonalną, zachowanie patologiczne, a nawet bunt i rewolucję.
The Beatles

Niewyśpiewane pieśni są zawsze najpiękniejsze.
Henrik Ibsen (1828 - 1906)

Nikt nie może powiedzieć, że wpływ rocka jest czysty i pozytywny. Jest on jak flecista - zaklinacz, prowadzący całą generację do zagłady i samounicestwienia.
Pat Bonne

Piosenka jest dobra na wszystko.
Jeremi Przybora (ur. 1915)

Śpiewacy wychwalali Go swoimi głosami i potężnym echem płynęła miła melodia.
Syr 50,18

W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.
Platon (ok. 437 - 347 p.n.e.)

Muzyka nie jest spójnym ciągiem dźwięków, który słyszymy. Muzyką jest to, co wywołuje w nas silną i uderzającą impresję, która to impresja jest spowodowana doszczętną i wyczerpującą ekspresją artysty wykonującego. To jest muzyka. Muzyka to odbicie w tafli wody tego, co gra człowiekowi w duszy.
Anonim

"Don't shed a tear for me nigga. I ani't happy here" /if I Die 2Nite/
Tupac Amaru Shakur

Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia.
Janis Joplin

Muzyka potrafi tylko towarzyszyć mojemu nastrojowi, a nie ukoić mój wewnętrzny smutek i ból.
Rafał Komorowski

Muzyka jest większym odkryciem, niż cała mądrość i filozofia.
Ludwig van Beethoven

Muzyka jest wszędzie, czy ją słyszysz?

Prawdziwe piękno jest zawsze przesiąknięte cierpieniem.
Daniel Anderson da Fonseca

Muzykę rozumie się tylko wtedy, gdy się ją czuje.
Klaudia Szulta