Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić. /Audrey Hepburn/

Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona. /Oskar Wilde/

Dwa są tylko gatunki kobiet: te, które my kompromitujemy - i te, które nas kompromitują. /Henry François Becque/

Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności. /Moliere/

Gdy się dobrnie do siedemdziesiątki, to się je lepiej, śpi głębiej, czuje raźniej, aniżeli wówczas, gdy człowiek ma trzydzieści lat. Jest prawdopodobnie znacznie zdrowiej mieć kobiety w głowie, aniżeli w ramionach... /Maurice Chevalier/

Ideałem moim jest kobieta, która byłaby dość mądra na to, by zrozumieć, że trzeba mnie podziwiać, a za mało mądra na to, by pragnąć być przeze mnie podziwianą. /George Byron/

Ilekroć kobieta stara się wyprowadzić cię z równowagi przejdź do ataku i postaraj się sam ją wyprowadzić z równowagi. Przygotowane są zwykle na każdy twój manewr we własnej obronie oprócz właśnie tego. Jedno słowo działa tu równie skutecznie jak sto... /William Wilkie Collins/

Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość. /Ernest Raupach/

Jak prędko w płochej kobiecie umiera miłość, gdy wzroku jej uścisk nie podpiera. /Alighieri Dante/

Jednak najlepiej uczy się człowiek dobrych manier, gdy śpi z dystyngowaną kobietą. /Archibald Joseph Cronin/

Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala. /Alfons Daudet/

Jeśli kobiecie opowiada się cokolwiek pod pieczęcią absolutnej tajemnicy, jest się zwykłym sadystą. /Marcel Achard/

Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała. /Pierre de Bourdeille Brantome/

Każda kochana kobieta jest księżniczką w oczach tego, kto się o nią ubiega, i w swoich własnych. /Karel Čapek/

Każdy mężczyzna, który przeżył generalne pożądki w swym domu wie i rozumie, dlaczego "burza" jest rodzaju żeńskiego. /Maurice Chevalier/

Kiedy kobieta kocha, przebacza wszystko, nawet zbrodnie; kiedy nie kocha, nie przebacza niczego, nawet cnot. /Honoriusz Balzak/

Kiedy się chce szybko pocieszyć kobietę, należy ją przede wszystkim wziąć na kolana. /William Wilkie Collins/

Kobieta brzydka a zarazem despotyczna i zalotna jest jak ubogi, który rozkazuje, żeby mu dano jałmużnę. /Chamfort/

Kobieta chce być kochana bez powodu, bez "dlaczego", dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego. Że ona jest. /Henri Amiel/

Kobieta jest cudem boskim, szczególnie jeśli ma diabła za skórą. /Alfons Allais/

Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich, których spełnieniu przeszkadza. /Aleksander Dumas, ojciec/

Kobieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił. /Pierre Augustin Beaummarchais/

Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia. /Charles Baudelaire/

Kobieta jest zawsze dość mądra na to, aby uchodzić za głupią. /Noel Coward/

Kobieta kocha jeden dzień, a nienawidzi przez czterdzieści. /przysłowie arabskie/

Kobieta kochana zawsze odnosi sukces. /Vicki Baum/

Kobieta, która chce być szanowana, potrafi być szanowaną nawet wśród największej zgrai żołdaków. /Miquel Cervantes/

Kobieta ma tyle złudzeń w stosunku do swojej przeszłości, co mężczyzna do przyszłości. /Sidonie Gabrielle Colette/

Kobieta może się niekiedy oprzeć miłości, którą czuje, ale nie oprze się miłości, jaką wzbudza. /Sophie Gay/

Kobieta może uczynić milionerem tylko takiego mężczyznę, który jest miliarderem. /Charles Chaplin/

Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś tylko trochę lepszy od diabła. /Mikołaj Gogol/

Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi. /Georges Courteline/

Kobieta oddaje się tylko temu, którego nie kocha. /M. Choromanski/

Kobieta o tyle tylko może uskarżać się [w sprawach erotycznych] na mężczyzn, o ile sama daje do tego powody. /Claude Prosper Jolyot Crébillon/

Kobieta powraca do pieleszy domowych, gdy zbliża się czterdziestka. Mężczyzna w tym samym okresie - opuszcza te pielesze. /Henry François Becque/

Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił. /Stefan Żeromski/

Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw. /Jaques Deval/

Kobieta staje się przyjacielem mężczyzny według następującej kolejności: najpierw kompani, później kochankowie, a następnie tylko przyjaciele. /Antoni Czechow/

Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. /Paul Claudel/

Kobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka. Cały świat komplikacji. /Louis Aragon/

Kobieta umie wszystko wybaczyć mężczyźnie, którego kocha, i kochać go nadal, jeśli dzięki niemu odkryła miłość w sobie samej. /Eugene O'Neal/

Kobieta wychodzi za mąż za pośrednictwem swata, ale nie za jego pośrednictwem stosunki z mężem nawiązuje. /Z Han-szy waj-czuanu/

Kobieta zna tylko jedno szczęście na ziemi: kochać i być kochaną. /Michel Beer/

Kobietę studiuje się 3 tygodnie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 lata, znosi 30; a dzieci robią to samo od nowa. /Hippolyte Taine/

Kobieto, jeżeli nie możesz być gwiazdą na niebie, bądź przynajmniej lampą naftową w domu! /George Eliot/

Kobiety kochają zwyciężonych, ale zdradzają ich ze zwycięzcami. /T. WiCharles Chaplinnt/

Kobiety lubią być pocieszycielkami nieszczęśliwych i obnoszenie na temblaku zranionego serca jest najskuteczniejszym sposobem pozyskania ich względów. /Alfons Daudet/

Kobiety nigdy nie przekona rozumowanie. A nawet dowód: przekonuje ją uczucie, albo siła. /Aleksander Dumas, syn/

Kobiety są bezlitosne wobec ludzi, których nie lubią. /Aleksander Dumas, syn/

Kobiety są jak żuki: składają najpłodniejsze nasiona w to, co próchnieje i gnije. /Wacław Berent/

Kobiety tak bardzo lubią kłamać, że nie można nawet wierzyć w odwrotność tego, co mówią. /Georges Courteline/

Kobiety tak trudne są do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły. /Vittorio de Sica/

Kobiety traktują małżeństwo jako bezpieczną przystań znacznie częściej, niż się do tego przyznają, i co więcej, przekonują się z czasem, że nie zawiodło ono tych nadziei. /William Wilkie Collins/

Kobiety trzeba kochać w każdym wieku. Zwłaszcza w dwudziestym. /Maurice Chevalier/

Kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. /Georges Clemenceau/

Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej. /Paul Ernst/

Marna jest miłość, która myśli o własnym tylko szczęściu; marna kobieta która zamiast siłą, natchnieniem i dobrym geniuszem ukochanego, staje się kulą u jego nogi. /A. Krzyżanowski/

Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn. /Marie von Ebner-Eschenbach/

Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.

Mężczyzna rozpoczyna życie rozpustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, kobieta odwrotnie.

Mężczyzna umiera umiera ze zmęczenia, kobieta - ze zmartwienia. /Henry François Becque/

Mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę. /Fiodor Dostojewski/

Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłością kobiety. Kobiety zawsze pragną być ostatnim romansem mężczyzny. /Oskar Wilde/

Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich. /Marcel Achard/

Między kobiece "tak" a "nie" szpilki nie wetkniesz. /Miquel Cervantes/

Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a kobiecie przez uszy. /Ludwika Godlewska/


Mniej jest mężczyzn zdradzonych, niż kobiet rozczarowanych. /Jaques Deval/

Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im mówi, że ulegną. /Lew Tołstoj/

mulier ideo bene olet, quia nihil olet (łac.) - kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie. /Cyceron/

Najchętniej czytam w oczach kobiet. Nie ma bardziej pasjonującej lektury. /Maurice Chevalier/

Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. /Sauvajon/

Nie mówię, że kobiety nie są głupie; stworzono je na podobieństwo mężczyzn. /George Eliot/

Niestety!... Bywają kobiety, w których matka uśmierca żonę. /Alfons Daudet/

Niewiele kobiet waży się wyznawać demokrację, jest to zbyt wielka sprzeczność z ich despotyzmem w sferze miłości. /Honoriusz Balzak/

Niewinność mężczyzny zwie się honorem, honor kobiety zwie się niewinnością. /Marie von Ebner-Eschenbach/

Okropne jest to, że nie można ani żyć z kobietami, ani bez nich. /George Byron/

Piękna kobieta jest wyobrażeniem czegoś, czym nie jest. /Paul Claudel/

Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga - skarbem. /Napoleon Bonaparte/

Piękne kobiety budzą zachwyt oczu, ale zadawanie się z nimi jest niebezpieczne. /Wang Cz'ung/

Piękność w kobiecie uczciwej jest jak ogień daleki albo ostry miecz; ani ogień nie pali, ani miecz nie rani tego, kto się nie zbliży. /Miquel Cervantes/

Podświadomość w życiu duchowym kobiety? No przecież to mężczyzna! /Sidonie Gabrielle Colette/


Próżność kojarzy się z próżniactwem. Jeśli posiadać kobietę nie zawsze jest przyjemnością, w każdym razie jest to już pewnego rodzaju zatrudnienie. /Claude Prosper Jolyot Crébillon/

sicut mater, ita et filia eius (łac.) - jaka matka, taka córka. /Ezechiel/

Skromna dziewczyna nigdy nie goni za mężczyznami; tak jak pułapka na myszy nie ściga myszy.

souvent femme varie; bien fol est qui s'y fie (fr.) - kobieta zmienną jest; głupi, kto jej ufa. /przypisywane Franciszkowi I/

Trzeba, aby piękne białogłowy odsłaniały się a jawiły swoje cudności. Nie ma wątpienia zaiste, iż widok białogłowy cale doskonałej w swojej piękności jest najwdzięczniejszy ze wszystkich na świecie. /Pierre de Bourdeille Brantome/

Tylko kobiety, których nie kochamy, są punktualne. /Aleksander Dumas, ojciec/

Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. /Vittorio de Sica/

varium et mutabile semper femina (łac.) - niestałą i zmienną (jest) zawsze kobieta. /Wegiliusz Eneida/

Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją nawet samą już utraciły. /Daniel Defoe/

Widuje się siła białych głów, które nie są okaleczałe z choroby; przedsię bywają tak chude, ubogie w ciało, wyschłe a kościste, iż nic nie mogą ukazać jeno same gnaty... /Pierre de Bourdeille Brantome/

Właśnie kobiety, którym słodycze miłosne najmniej są potrzebne, poszukują ich z największą zaciekłością, a trzy czwarte tych, które weszły na drogę upadku, otrzymały od natury wszystko co potrzeba, aby uniknąć tego losu. /Claude Prosper Jolyot Crébillon/

W maju Natura jest kobietą. /Henri Frederic Amiel/

W miarę starzenia się, mężczyznom rośnie broda, a kobietom język. /Pierre Augustin Beaummarchais/

W naszych szczęśliwych czasach nie potrzeba wcale sprzedajnych dziewczyn, skoro spotyka się tyle uległości u przyzwoitych kobiet. /Giovanni Giacomo Casanova/

Wszystko na świecie zużywa się - tylko język kobiety nigdy... /Jean Cocteau/

Zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi.

Zakochujemy się w kobiecie przez to, co w niej jest jedynego. To, co ma ona wspólnego z innymi, leczy nas z tej miłości. /Jaques Deval/

Zawsze pozwól dziewczynie iść pierwszej, z wyjątkiem gdy wchodzisz na drabinę. /Alfons Daudet/

Zdradzona miłość kobiety jest to zdradzona sprawa ludzkości. /A. Dygasiński/

Zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. /Oscar Wilde/

Złudzenie, że potrafią nawrócić nicponia na drogę cnoty, należało zawsze do najmilszych złudzeń kobiet wszystkich czasów. /Agata Christie/

Znałem kobietę, która pragnęła rozwodu tylko dlatego, że nie chciała pozostać żoną zdradzonego męża. /Georges Courteline/

Żal mi czasów niemego filmu. Co to była za radość widzieć, jak kobiecie otwierają się usta, a głosu nie słychać. /Charles Chaplin/