Do you love life? Then don`t waste time, for that is the stuff life is made of. Kochasz życie? To nie trać czasu, bo czas jest życia budulcem.

Dobre prawa mają swój początek w złych przyzwyczajeniach.

Dobre ubranie otwiera wszelkie drzwi.
Thomas Fuller

Dobre wychowanie lepsze niż gotowe pieniądze.
Przysłowie polskie

Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć.
Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 p.n.e.)

Drogowskazy stoją na miejscu.
Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909 - 1966)

Duch i uczucie formują się w czasie rozmowy.
Blaise Pascal (1623 - 1662)

Dulce et decorum est pro patria mori. Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.
Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p.n.e.)
Exegi monumentum aere perennius Zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu.
Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p.n.e.)

Film to życie, z którego wymazano ślady nudy.
Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)

Fortuna boi się odważnych i uciska bojaźliwych.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości.
Reguła Św. Benedykta

Gdy otworzysz oczy wydaje ci się już, że widzisz.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełń jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie.
Epikur (341 - 271 p.n.e.)

Gdy wychodzimy z domu, uzbrójmy się przeciw niebezpieczeństwom, jakie zagrażają modlitwie, a gdy wracamy, niechaj pierwszą rzeczą będzie modlitwa.
św. Hieronim

Gdyby bogaci nie zapraszali znów bogatych tylko biednych, to wszyscy mieliby co jeść.
Johann Nepomuk Nestroy (1801 - 1862)
Genialność ma granice, głupota jest bezgraniczna.

Geniusze widzą świat z innego punktu widzenia niż pozostali ludzie i na tym polega ich tragedia.

Geniuszem nie każdy może zostać, druga zaś do świętości wszystkim stoi otworem.
św. Maksymilian Kolbe

Głos sumienia byłby lepszym doradca, gdybyśmy mu tak często nie podpowiadali, co ma mówić.
Jean Anouilh (1910 - 1987)

Głupich nie sieją, sami się rodzą.
Przysłowie polskie

Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza.
Wilhelm Busch

Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa.
William Blake (1757 - 1827)

Gdyby językiem powszechnym stal się śpiew świętego Franciszka, pogodzono by ogień i wodę, ból i radość, ciało i duszę, śmierć i życie...
Franciszek Kamecki

Gdybyśmy nie byli śmiertelni, nie umielibyśmy płakać.
Gómez de la Serna

Gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi: wuja słuchał będziesz.
Henryk Sienkiewicz (pseud. Litwos, 1846 - 1916)

Gdy jesteś zły licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij.
Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens, 1835 - 1910)

Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś zaboli.
Sidonie Gabrielle Colette (1873 - 1954)

Gdy lud nie ma głosu poznaje się to nawet przy śpiewaniu hymnu.
Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909 - 1966)

Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać; otrzymuje miłość, kiedy ma miłość.
Chiara Lubich

Dużo ludzi nie wie, co z czasem robić. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu.
Magdalena Samozwaniec (1894 - 1972)

Dwudziestoletni mają twarz taką, jaką dał im Pan Bóg, czterdziestoletni - jaką dało im życie, sześćdziesięciolatki - na jaką sobie zasłużyli.
Albert Schweitzer (1875 - 1965)

Dyplomata to człowiek, który pamięta o urodzinach kobiety, ale zapomina o jej wieku.
Sir Anthony Robert Eden (1897 - 1977)

Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy!
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Dobrze głosi kazania ten, kto dobrze żyje... i nie znam innej teologii.
Miguel Cervantes de Saavedra (1547 - 1616)