Aby być kochany, nie rozstawaj się nigdy z ukochaną, nie wycisnąwszy jej trochę łez z oczu.
Honoré de Balzac (1799 - 1850)

Błogosławiony, kto się u świata Sprawiedliwości nie dokołata.
Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz 1823 - 1862)

Bo dobra na trzy części mądrzy rozpisują? Jedne w umyśle, drugie w ciele ukazują, Trzecie z strony przychodzą. co szczęściem zowiemy; Wszystkich trzeba, jeśli żyć doskonale chcemy.
Jan Kochanowski (1530 - 1584)

Bo dobry człowiek w mętnych zdarzeń tłumie Prawdziwą ścieżkę zawsze znaleźć umie.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Bo drogi ludzkie - przed oczyma Pana, On widzi wszystkie ich ścieżki.
Prz 5,21

Bo im więcej przy tym słów, tym większa marność: cóż człowiekowi z tego przyjdzie?
Koh 6, 11

Bo kto wiele słów wylewa, niewiele mądrości miewa.
Biernat z Lublina (ok. 1465 - po 1529)

Bo miłość to bycie do dyspozycji, to gotowość do tego, by usłużyć, pomóc, przydać się, zaopiekować się. To chęć bycia potrzebnym.
Mieczysław Maliński

Bo nas sam Pan uczył temu: Chcesz - li sam brać, daj drugiemu.
Mikołaj Rej (Rey z Nagłowic, 1505 - 1569)

Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.
Antoine de Saint - Exupéry (1900 - 1944)

Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił.
Edmund Burke (1729 - 1797)

Biedny zna lepiej swoich krewnych niż bogaty.
Przysłowie niemieckie

Biednym nic z tego nie przyjdzie, że bogaci też zbiednieją.
Stefan Kisielewski (Kisiel, Teodor Klon, Tomasz Staliński, 1911 - 1991)

Ból zdaje się być największym przeciwnikiem cnoty.
Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106 - 43 p.n.e.)

Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki wypadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę.
Ga 6,1

Brat obrażony - trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne.
Prz 18,19

Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.
Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)

By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie wierzy. Czy jestem wyjątkiem?
Stefan Garczyński (1805 - 1833)

Być człowiekiem znaczy być odpowiedzialnym.
Antoine de Saint - Exupéry (1900 - 1944)

Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym.
Friedrich Dessauer

Być grzesznikiem, to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym - to nasza nadzieja.
Fulton Sheen

Bigamia polega na tym że ma się o jedną żonę za dużo. Monogamia też.

Blessed is the man who, having nothing to say, abstains from giving us wordy evidence of the fact błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od dania nam słownego dowodu na to.

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.
Sokrates (469 - 399 p.n.e.)

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354 - 430)

Błądzi człowiek, póki dąży.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Błogosławieni pokój czyniący na ziemi, Albowiem ci synami zwani są Bożemi, Podrzutek zaś w dziedzictwo królestwa nie bierze Ani mu bram ojcowscy pokażą żołnierze.
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883)

Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.
Julian Tuwim (1894 - 1953)

Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.
Aleksander Fredro (1793 - 1876)

Bądź poszanowania godny, a będziesz szanowany.
Przysłowie

Bądź wierny sobie, a nie będziesz niewierny innym.
Francis Bacon (1561 - 1626)

Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi! Bóg wiele przebacza. Ludzie nigdy.
Józef Ignacy Kraszewski (Bogdan Bolesławita, 1812 - 1887)

Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana.
1 P 2,13

Bądźmy ludźmi choćby tak długo, póki nauka nie odkryje, że jesteśmy czym innym.
Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909 - 1966)

Bez cierpienia nie rozumie się szczęścia.
Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821 - 1881)

Bez pracy nie ma kołaczy.
Przysłowie

Adoracja jest drogą człowieka do siebie samego.
Alfred Delp

An ordinary man would rather read the life of the cruellest pirate that ever lived than that of the wisest philosopher zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.

Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary.
Łk 17,5