Grzeczność jest jak poduszka powietrzna: niby nic w niej nie ma, a jednak z nią wygodnie.

Grzeczność jest monetą, która wzbogaca przede wszystkim tego, kto ją wydaje.
Chletas

Hazardowa gra i śmierć mają tę samą rangę.

Hic vivimus ambitiosa paupertate omnes. Tu żyjemy wszyscy w dumnym ubóstwie
Juwenalis (Decimus Iunius Iuvenalis, ok. 60 - po 127)

I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.
Ignacy Krasicki (1735 - 1801)

Jak woda nie trzyma się gór, tak zemsta nie trzyma się dobrego serca.
Przysłowie chińskie

Jaka szkoda, że tak krótki jest czas między okresami, gdy jest się za młodym, a gdy jest się za starym.

Jakiż zysk ma Chrystus z tego, że Jego ołtarze pokrywają naczynia ze złota, gdy On sam umiera z głodu w osobie biednych? Najpierw nakarmcie Jego samego, który jest głodny, a potem, jeśli wam jeszcze zostaną pieniądze, ozdabiajcie Jego ołtarz.
św. Jan Chryzostom
Jednym z największych zadań człowieka wierzącego jest: napełnić świat techniki i przemysłu Duchem Bożym.
Franz kard. König

Jedyną różnicą między kaprysem a wieczną miłością jest to, iż kaprys trwa trochę dłużej.
Oscar Wilde (Fingal O`Flahertie Wills, 1854 - 1900)

Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeżeli On jest nieosiągalny.
św. Bernard z Clairvaux (1091 - 1153)

Jedyne zło, jakie prasa może wyrządzić człowiekowi, to wydrukować wiadomość o jego śmierci.
Eugene Ionesco (1912 - 1994)

Jeśli ludzie pozostają zgorzkniali i samotni to dlatego iż nigdy w pełni nie żyli, bo skąpili siebie.
Vera Henriksen (ur. 1927)

Jeśli mam swe życzenie przekazać młodym dnia dzisiejszego to nade wszystko życzę, aby coraz silniej odczuwali smak dawania, a coraz słabiej smak brania. Dawanie bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym którzy żyć będą kiedyś. W dawaniu bowiem rośnie prawdziwa radość życia.
Aleksander Kamiński (Bambaju, Juliusz Górecki, 1903 - 1978)

Jeśli mędrcy zawodzą, to nie znaczy, że głupcy zbawią świat.
Jan Czerny

Jeśli nadzieja jest matką głupich to życie mądrych jest beznadziejne

Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia.
Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Jeśli twój dzień powszedni wydaje ci się ubogi, nie obwiniaj go; oskarżaj raczej siebie, że nie jesteś dość silny, by wydobyć jego bogactwa.
Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)

Jeśli umiem naprawdę patrzeć, mogę odkryć tyle niespodzianek i cudów na tym świecie.

Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować.

Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko.
Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354 - 430)

Jeśli chcesz poznać samego siebie, obserwuj działania innych. Jeśli chcesz poznać innych, patrz w głąb własnej duszy.
Friedrich Schiller (1759 - 1805)

Jeśli chcesz żyć dla siebie, trzeba abyś żył dla innych.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Jeśli chcesz żyć szczęśliwie, nie przejmuj się tym, że uważają cię za głupca.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Jeśli jesteś zdenerwowany, nim coś powiesz, licz do dziesięciu. Jeśli jesteś bardzo zdenerwowany, licz do stu.
Thomas Jefferson (1743 - 1826)

Jest tak: nie otrzymujemy krótkiego życia, ale czynimy je krótkim, i nie brakuje nam życia, ale je trwonimy.
Seneka Starszy (Retor, Lucius Annaeus Seneca 55 r. p.n.e. - 40 r. n.e.)

Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie.
Władysław Biegański

Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma.
Theodor Fontane (1819 - 1898)

Jedna kropla miłości jest więcej warta, niż ocean dobrych chęci i rozumu.
Blaise Pascal (1623 - 1662)

Jednakowo ważne jest wychowanie dzieci jak i rodziców.
Carl Gustav Jung (1875 - 1961)

Jedni lubią prostować ścieżki historii, inni - historię tych ścieżek.
Jacek Wejroch
Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem.
Magdalena Samozwaniec (1894 - 1972)

Idźmy wszyscy razem w poczuciu miłości i obowiązku względem siebie. Nie zawracajmy z drogi wiodącej ku Światłu.
Peter Rosegger (1843 - 1918)