Kto się boi śmierci, nie nadaje się też do życia na świecie.
Przysłowie rosyjskie
conclusions from insufficient premises. Życie to wyciąganie właściwych wniosków z niewystarczających przesłanek.

List się nie rumieni.
Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 p.n.e.)

Logika jest dobra aby rozumować, ale nie żyć.

Ludzie stają się ateistami, gdy odkrywają, że są lepsi od Pana Boga.
Pierre - Josseph Prondhon

Ludzie weseli popełniają więcej głupstw niż smutni. Ale smutni popełniają większe głupstwa niż weseli.
Ewald von Kleisl

Ludzie z lekkim bagażem przechodzą najlepiej przez życie.
Jakob Basshart

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.
Mt 19,24

Łatwiej zniewagę przełknąć, niż ją strawić.

Łzy są wysłannikami wiecznej miłości.
Ernst Moritz Arndt (1769 - 1860)

Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.
Johhanes Eckhart (Mistrz Eckhart ok. 1260 - 1327)

Ludzie muszą się nauczyć odchodzić, tak jak przyszli. Być gotowym, to wszystko.
William Shakespeare

Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija.
Alfons Allais

Kto szuka dobra, z trudem je odnajduje, zło natomiast i bez szukania można znaleźć.
Demokryt z Abdery (ok. 460 - 370 p.n.e.)

Kto ufa bez przerwy, umiera ze śpiewem.
Przysłowie włoskie
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
Mt 6,27

Kto zachowuje Prawo, panuje nad swymi myślami.
Syr 21,11
Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego.
Thomas Merton (1915 - 1968)

Lepiej jest być kanciastym Czymś niż okrągłym Niczym.
Christian Friedrich Hebbel (1813 - 1863)

Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć klęcząc.
La Passionaria

Lepiej naprowadzać zbłąkanych na dobrą drogę towarzysząc im, niż wskazując im kierunek drogi niechętnym ruchem ręki.
Joseph Joubert

Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.
U. Ranke - Heinemann

Lepiej pisać niż czytać. Lepiej poetyzować niż pisać. Lepiej żyć niż poetyzować.
Franz Rosenzweig (1886 - 1929)

Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach.
Dolores Ibárruri (La Pasionaria, 1895 - 1989)

Kto żyje nadzieją, umrze głodny.
Benjamin Franklin (1706 - 1790)

Kto żyje w strachu, nigdy nie będzie wolny.
Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p.n.e.)

Kto w swej młodości zaniedbuje muzy, ten stracił czas przeszły i jest stracony dla przyszłości
Eurypides (ok. 480 - 407/406 p.n.e.)

Kto wcześnie nabywa rozsądku, długo żyje.

Kto wierzy w Boga, ma lżej: może się przynajmniej przed kimś wyżalić.
Christine Brückner