Silny przyjaciel będzie też silnym wrogiem.
Przysłowie etiopskie

Starzy przyjaciele są najlepsi, podobnie jak stare buty są najwygodniejsze.
John Selden

Szczęście ma wielu przyjaciół.
Przysłowie łacińskie

Możesz gromadzić wielkie skarby, ale nic nie jest warte tyle ile szczery przyjaciel
św. Jan Chryzostom

Musisz sam poznać swoje wady, gdyż przyjaciele ci o nich nie powiedzą, ponieważ nie chcą cię zranić a twoi nieprzyjaciele, ponieważ się z nich cieszą.

My jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią.
Stanisław Wyspiański (1869 - 1907)

My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać.
Epikur (341 - 271 p.n.e.)

Najwięksi wrogowie wywodzą się ze złych przyjaciół.
Gracjan (Flavius Gratianus, 359 - 383)

Nasi przyjaciele znają nas, kiedy jesteśmy szczęśliwi. My ich poznajemy w nieszczęściu.
Tom Collins

Nawet przyjaciel mój, któremu ufałem, który je mój chleb, wierzga na mnie.
Ps 41,10

Nie chełp się bogactwem, jeśli je posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego że są możni; ale chlub się w Bogu, który wszystkiego użycza, a nade wszystko pragnie dać samego siebie.
Tomasz a Kempis (Tomasz Hemerken, 1379 - 1471)

Musimy starać się powiększać liczbę naszych przyjaciół i zmniejszać liczbę wrogów, czyniąc wszystkim dobrze
ks. J. Bosco

Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność
św. Ambroży

Jeżeli chcesz mieć przyjaciela poddaj go próbie, a niezbyt szybko mu ufaj.
Mądrość Syracha

Pierwsza reguła przyjaźni brzmi następująco: prosimy przyjaciół jednynie o to, co uczciwe i to samo czyńmy wobec nich
Cyceron

Przyjaciół można mieć o każdym czasie. Pod warunkiem ze się ich nie potrzebuje.
Winston Leonard Spencer Churchill (1874 - 1965)

Przyjaciół poznajemy w biedzie. Ale tylko biednych przyjaciół.

Przyjazne słowo nic nie kosztuje, a jednak jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów.
Daphne du Maurier (1907 - 1989)

Przyjaźń bez zaufania nic nie warta.
Przysłowie

Przyjaźń jest naturalną harmonią, połączeniem przeciwieństw.
Simone Weil (1909 - 1943)

Przyjaźń jest wzajemną zależnością, która opiera się na wzajemnej niezależności

Przyjaźń nie tytułów, ale serca potrzebuje.
Przysłowie

Nie jednejśmy matki i nie jednej żądze: Ty wolisz przyjaciela, a drugi pieniądze.
Szymon Szymonowic

Przyjaciel jest jak diamentowy dom: wewnątrz świeci oślepiające światło niespotykanego piękna.
Evan Broeckhoven

Między przyjaciółmi szczęście koła fortuny winno być wspólne.
Tulwood

Kiedy się kto z pomyślnym przyjacielem parzy, co dzień, co noc, tym więcej, tym bardziej się żarzy.
Wacław Potocki

Po Bogu jest nadzieja w dobrym przyjacielu.
Adam Naruszewicz

Prawdziwi przyjaciele to ci, którzy bezinteresownie pragną dobra swoich przyjaciół.
Arystoteles

Ze wszystkich środków, jakie ofiarowuje nam mądrość, abyśmy mogli osiągnąć szczęście w życiu, nic nie jest skuteczniejsze, płodniejsze ani słodsze od przyjaźni.
Epikur

Zawieraj przyjaźnie tylko z ludźmi, którzy mogą ci przekazać tylko rzeczy dobre. Im wspanialsze będą wasze wspólne cnoty, tym doskonalsza będzie wasza przyjaźń.
św. Franciszek Safezy

Świętym jest na ziemi, kto umiał przyjaźń zabrać ze świętymi.
Przysłowie

Tam tylko przyjaciele, gdzie w piwnicy wiele.
Przysłowie

Ten przyjaciel, co prawdę mówi.
Przysłowie

Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.
Aboth de Nathan