Kto nie zignoruje czynu, nie zignoruje jego autora.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Lepiej być mądrym przed szkodą, niż po szkodzie.

Mądrość to jest to, co zostaje, kiedy zapomniało się już wszystko, czego nas uczono.

Młody ma siłę w ramionach, stary w głowie.
Josef Recla

Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.
Arnold Joseph Toynbee (1889 - 1975)

Najlepsi spośród fizyków mogli się zawsze podpisać pod zdaniem, że doświadczenie prawdy naukowej jest w pewnym sensie spojrzeniem na Boga.
Max Felix Teodor von Laue (1879 - 1960)

Najlepsza literatura nie mówi o najlepszych momentach ludzkości.

Największą głupotą jest uczenie się tego, co potem trzeba zapomnieć.

Najwyższym prawem i obowiązkiem lekarza jest życie i zdrowie pacjenta.
Hipokrates (Hippokrates, ok. 460 - 377 p.n.e.)

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.
Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)

Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.
Jules Henri Poincaré (1854 - 1912)

O najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie kształci.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Uczyć się tylko po to, aby mieć z wiedzy materialny zysk, to jakby zapalić światło jedynie w pokoju jadalnym.
Feliks Chwalibóg

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Uniwersytet rozwija wszystkie zdolności, między innymi głupotę.

W życiu chodzi o to, aby uczyć się tak, by inni nie spostrzegli, że się człowiek uczy.
Winston Leonard Spencer Churchill (1874 - 1965)

Jasność - podstawowa wartość rzeczy.
Arystoteles

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.
Arystoteles

Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.
Arystoteles

Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Albert Einstein

Moje doznania mają naturę religijną w tym sensie, iż jestem świadomy, że umysł ludzki jest zbyt ograniczony, by głębiej wniknąć w harmonię Wszechświata, którą nazywamy "prawami natury".
Albert Einstein

We must not look for a calm life in the age of jets. Nie wolno nam szukać spokojnego życia w epoce odrzutowców.

Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.
Lew Mikołajewicz Tołstoj (1828 - 1910)

Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.
Ethel Watts Mumford

Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Pisanie jest najlepszym nauczycielem wymowy.
Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 p.n.e.)

Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie.
Hans Zeier

Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości.
Prz 19,20

Naukowcy usiłują przekształcić to co niemożliwe - w możliwe. Politycy często chcą przekształcić to co możliwe - w niemożliwe.
Bertrand Russell (1872 - 1970)

Nie chcemy takiej szkoły, w której uczniowie nic nie umieją, ale wszystko lepiej wiedzą.
Hans Maier

Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa.
Arystoteles (384 - 322 p.n.e.)

Nie możesz nauczyć człowieka niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.
Galileusz (Galileo Galilei, 1564 - 1642)

Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny.
Arystoteles (384 - 322 p.n.e.)

Nauczając, uczymy się sami.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Nauczyciele często są jak szyby: pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości.
Khalil Gibran

Nauka bez religii jest sparaliżowana, religia bez nauki - ślepa.
Albert Einstein (1879 - 1955)

Najlepszym nauczycielem jest czas.
Menander (Menandros, ok. 342 - 291 p.n.e.)

Najpierw nieposłuszeństwo, potem bratobójstwo - to jest cała historia świata.
Léon Bloy

Najpiękniejszym, co możemy odkryć, jest tajemniczość.
Albert Einstein (1879 - 1955)

Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych.
Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354 - 430)

Lepsza jest mądrość niż siła. Lecz mądrość biednego bywa w pogardzie, a słowa jego nie mają posłuchu.
Koh 9,16

Liczba jest istotą wszystkich rzeczy.
Pitagoras (ok. 572 - 497 p.n.e)

Literatura jest wyrazem społeczeństwa.
Louis de Bonald (1754 - 1840)