Obojętność to paraliż duszy, to przedwczesna śmierć.
Anton Pawłowicz Czechow (1860 - 1904)

Obojętność wobec śmierci jest bezmyślnością wobec życia.
Heinz Zahrnt

Oby najwyższym prawem było dobro narodu!
Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 p.n.e.)

Obyście tylko potrafili położyć kwiaty pomiędzy smutnymi liśćmi życia!
Wilhelm Raabe (Jacob Corvinus, 1831 - 1910)

Obywateli nie produkuje się w fabrykach; to w rodzinie, pod sercem matki kryje się naród.
Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Ofiara jest umiejętnością życia: kto nie umie się poświęcać, nie umie żyć. Ofiara z życia obecnego, częściowego i przemijającego jest warunkiem koniecznym życia pełnego i wiecznego.
Alfons Gratry

Ojcze nasz składa się z 56 słów, Deklaracja Niepodległości - z 300, a ostatnio ogłoszone rozporządzenie rządu w sprawie cen jarzyn - z 26.911 słów.
Bill Widnall
Piękno jest prawdą, prawda pięknem - oto co wiesz na ziemi i co wiedzieć trzeba.
John Keats (1795 - 1821)

Pobłażać znaczy nie wychowywać.
Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko - Błocka, 1857 - 1921)

Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych.
Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354 - 430)

Poezja zawsze nam wróży, jeśli tylko jest w niej choć szczypta prawdy o życiu i o człowieku.
Anna Kamieńska (1920 - 1986)

Pomimo że każda chwila radości trwa niezmiernie krótko, a później znika, zawsze jednak zostawia za sobą trwałą nadzieję i jeszcze trwalsze wspomnienie.
Jean Paul Sartre (1905 - 1980)
Poznać łatwo w starości, jaki kto był w młodości.
Przysłowie

Pozostaniemy młodymi, dokąd będziemy mogli uczyć się nowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności.
Marie von Ebner - Eschenbach (1830 - 1916)

Pożycz pieniądze swemu nieprzyjacielowi, a go pozyskasz. Pożycz je przyjacielowi, a go stracisz.
Benjamin Franklin (1706 - 1790)

Praca chroni nas przed potrójnym złem: nudą, występkiem i głodem.
Voltaire, Wolter (François Marie Arouet 1694 - 1778)
Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami.

Przypadek jest być może pseudonimem Boga, gdy On odmawia podpisu.
Romuald Sonnenschein

Przyszliśmy, ujrzeliśmy, a Bóg zwyciężył.
Jan III Sobieski (1629 - 1696)

Przyszłość jest naszą koszulą, lecz teraźniejszość - naszym ciałem.
Przyszłość jest naszą koszulą, lecz teraźniejszość - naszym ciałem.

Psychiatra to facet, który zadaje ci wiele kosztownych pytań, jakie twoja żona zadaje ci za darmo.
Samuel Beckett (1906 - 1989)

Pulvis es et in pulverem reverteris prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Księga Rodzaju

Pytanie o sens życia jest najbardziej naglącym ze wszystkich ludzkich pytań.
Albert Camus (1913 - 1960)

Qui non laborat, non manducet. Kto nie chce pracować, niech nie je.
św. Paweł z Tarsu (ok. 8 - ok. 67)

Przeciętny Amerykanin nie potrzebuje ani zegara, ani kalendarza. W czasie orientuje się według seriali telewizyjnych.
Jerry Lewis

Posiadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.
Edgar Lee Masters (1868 - 1950)

Potrzeba 2 lat, by nauczyć się mówić, 50 - by nauczyć się milczeć.
Ernest Hemingway (1899 - 1961)

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Jan Kochanowski (1530 - 1584)

Per aspera ad astra. Przez ciernie do gwiazd.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Pesymista: optymista z praktyką życiową.

Pesymista? Ktoś, kto uważa, że wszyscy są tacy wredni jak on, i za to ich nienawidzi.
George Bernard Shaw (1856 - 1950)

Pewnego przyjaciela poznaje się w sytuacji niepewnej.
Enniusz (Quintus Ennius, 239 - 169 p.n.e.)

Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie
Albert Camus (1913 - 1960)

Pieniądze nie dają szczęścia, ale pozwalają nam znacznie wygodniej być nieszczęśliwymi.

Okoliczności nie powinny zmieniać zasad.
Oscar Wilde (Fingal O`Flahertie Wills, 1854 - 1900)

Okrutną zagadką jest życie.
Nikos Kazantzakis

Optymista ogłasza, że żyjemy w najlepszym ze wszystkich możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda.

Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość ale po prostu dlatego że nie mamy nic więcej.
Augustyn z Hippony

Odjechać to trochę umrzeć.
Edmond Haraucourt