Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.
William Shakespeare (1564 - 1616)

Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie, Jaki nam koniec gotują bogowie.
Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p.n.e.)

Nie rób marmolady z owoców całego życia.
Nie tylko czyn, także cierpienie jest drogą do wolności.
Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945)

Nie tylko fortuna jest ślepa; czyni ślepymi także tych, których głaszcze.
Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 p.n.e.)
Nieszczęśliwa jest wszelka dusza skrępowana przyjaźnią ku rzeczom nieśmiertelnym, gdyż się kraje po ich utracie i odczuwa nieszczęście, jakim dotknięta była i przed ich utratą.
Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354 - 430)

Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Niezależnie od tego, czy życie jest komedią, czy tragedią, wszyscy i tak dobijają się o role tytułowe.
Non in solo pane vivit homo. Nie samym chlebem człowiek żyje.
Księga Powtórzonego Prawa.

Non mortem timemus, sed cogitationem mortis. Nnie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci.
Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e.)

Non omnis moriar. Nie wszystek umrę.
Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p.n.e.)

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
J 14,14

O ile istnieje niebo na ziemi, to jest ono na pewno w szczęśliwym małżeństwie.
Marie von Ebner - Eschenbach (1830 - 1916)

O ile wzrosłaby nasza wielkość, gdybyśmy lepiej znali naszych Wielkich.
Robert Mader

O najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie kształci.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

O własnych stój siłach - nie zaś podtrzymywany.
Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)

Nikt nie jest tak stary, aby nie wierzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej.
Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 p.n.e.)

Nikt nie jest wolnym, kto nie jest panem samego siebie.
Matthias Claudius (Asmus, 1740 - 1815)

Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Publius Iuventius Celsus (I w. n.e.)

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami.
J k 5, 9

Nie używałem leków i lekarzy, O! moi bracia, chcąc pozostać z wami, Ale się tłukłem z wichrem i z falami Pytając czasu: która moc przeważy?
Juliusz Słowacki (1809 - 1849)

Nie w szczęściu, ale w nieszczęściu okazać może człowiek prawdziwą swą wielkość i cnotę.
Friedrich Schiller (1759 - 1805)

Nie sztukujcie życia letargiem.
Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909 - 1966)

Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek.
Syr 10,26

Nie śmierć mnie niepokoi, ale umieranie.
Michel Mointagne (1533 - 1552)

Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.
Mikołaj Rej (Rey z Nagłowic, 1505 - 1569)