Bóg myśli o tobie, abyś ty myślał o innych.
Urszula Mleczko

Bóg myśli w geniuszach, marzy w poetach - a w pozostałych ludziach śpi.
André Heller

Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy tak wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi dlatego, że On nas kocha.
Helmut Thielicke

Chrystus nie stoi za naszymi plecami niczym przeszłość, lecz jawi się nam jako nasza nadzieja. /Friedrich von Bodelschwingh/

Dieu le veut (fr.) - Bóg tak chce. /hasło pierwszej krucjaty/

Dieu me pardonnera. C'est son metier (fr.) - Bóg mi wybaczy. To jego zawód (fach). /Heine na łożu śmierci/ 

Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi! Bóg wiele przebacza, ludzie nigdy.
Józef Ignacy Kraszewski (1812 - 1887)

Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana.
1 P 2,13

Beati pauperes spiritu Błogosławieni ubodzy w duchu
Jezus Chrystus

Bez Boga jest każda droga szersza.
Przysłowie rosyjskie

Będziecie się weselić przed Panem!
Kpł 23, 40

Biada Kościołowi, gdyby zredukował głoszenie Ewangelii do frazesów, byle tylko być przez wszystkich zrozumiałym, by niczego więcej od niego nie żądano i by nie wzbudzał sprzeciwu.
Helmut Kraul


fides sine operibus mortua est (łac.) - wiara bez uczynków jest martwa. /św. Jakub/

Jesteśmy stworzeni na obraz Boga! Bóg kocha mnie więc tak jak swój obraz. Kocha mnie, nawet jeśli obraz ten jest trochę zniekształcony... /Dom Chautard/

Kto Boga posiada, szczęśliwy jest. /św. Augustyn/

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

Łatwiej stworzyć Boga, niż uwolnić się od jego kapłanów.

nemo potest duobus dominis servire (łac.) - nikt nie może służyć dwóm panom. /Jezus/

nolite iudicare, et non iudicabimini (łac.) - nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. /Jezus/

oculum pro oculo, dentem pro dente (łac.) - oko za oko, ząb za ząb.

omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt (łac.) - wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. /Jezus/

omnia possibilia sunt apud Deum (łac.) - u Boga wszystko jest możliwe. /Jezus/

omnis qui se exaltat, humiliabitur (łac.) - każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. /św. Łukasz/

Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. /św. Augustyn/

primus in orbe does fecit timor! (łac.) - bogów na świecie stworzył naprzód strach. /Publiusz P. Stacjusz Tebaida/

qui non est mecum, contra me est (łac.) - kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. /Jezus/

quos Deus vult perdere, prius dementat (łac.) - kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera. /z Eurypidesa/

Według Biblii kobieta jest ostatnią rzeczą, jaką Bóg stworzył. Musiał to zapewne zrobić w sobotę wieczorem. Wyczuwa się zmęczenie. /Aleksander Dumas, syn/

Wielu ludzi nie wierzy w Boga, ale w diabła wierzy. /Fiodor Dostojewski/

Zacząłbym wierzyć w Boga, ale odstrasza mnie ogromna ilość pośredników.

Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają. /św. Augustyn/

Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera I każdy z Boga tyle, ile chce, zabiera.
Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadowalał tylko intelekt. A by prawdziwie być Bogiem, musi On władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy.
Gandhi Mohandas Karamchand (Mahatma, 1869-1948)

Bóg nie gra ze światem w kości.
Albert Einstein (1879 - 1955)

Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić.
Edyta Stein

Bóg nie patrzy na to, co dajemy, ale na to, co zostawiamy dla siebie.
św. Ambroży

Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości.
św. Teresa z Ávila (Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, 1515 - 82)

Bóg nie przyszedł unicestwić cierpienia; nie przyszedł nawet go wytłumaczyć; przyszedł, by je wypełnić swoją obecnością.
Gaston Courtois

Bóg czasami zamyka jakieś drzwi, aby otworzyć na oścież bramę.
Przysłowie niemieckie

Bóg daje i nie przypomina o tym ustawicznie. Świat daje i nieustannie o tym przypomina.
Przysłowie nigeryjskie

Bóg daje nam pokarm, ale go już nie gotuje.
Przysłowie amerykańskie

Bóg daje szczęście, ale człowiek musi je złapać.
Adolf Kolping

Bóg daje szczęście, ale trzeba je samemu odebrać.
Adolf Kolping

Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.
Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354 - 430)

Bóg jest dla wszystkich i dla każdego Wielką Opatrznością, a każdy winien być dla siebie małą opatrznością.
Szczepan Jeleński

Bóg jest dobrym pracownikiem, ale chętnie pozwala, aby Mu pomagano.
Przysłowie hiszpańskie